COOP KUNGSHOLMEN RUNT, 4 MAJ 2024
COOP ESKILSTUNA RUNT, 21 SEP 2024
COOP LINKÖPING RUNT, 22 SEP 2024
ANMÄLAN
SÖNDAG
22
SEP


Bansträckningen för COOP Linköping Runt börjar och slutar vid scenen i Trädgårdsföreningen i centrala Linköping.

Knatteloppet är markerat med röd linje i skissen nedan. Längden är ca 650 m och banan går i sin helhet på gångvägar i parkområdet. Ingen motorfordonstrafik är tillåten i anslutning till banan.

Vuxenloppet är markerat med blå linje i skissen nedan. 5 km innebär ett varv, 10 km innebär två varv. Efter start i Trädgårdsföreningen följer man Linnégatan, passerar Sporthallen och springer under Hamngatan till Tinnerbäckens utlopp i Stångån. Därefter följer man Stångån norrut till Stångebro där man vänder till den östra åpromenaden och följer den till Tannefors sluss. Därifrån på västra åpromenaden till Atlasgatan som man följer under Brokindsleden. Längs Lasarettsgatan till Mahoniadalen där man springer på cykelbron, under Lasarettsgatan och rundar hotell Ekoxen innan man är tillbaka i Trädgårdsföreningen.

Banan är kontrollmätt av SFIF Förbundsbanmätare Per Lindh 2023-08-06. Sträckan är 5 000 m från start till mål för 5 km. Det innebär att 10 km blir överlång, ca 10 023 m.